Hotline :   (+84) 931 537 189   Email : nguyen.nguyenthihong@ducnhan.com
          

Cam kết môi trường và xã hội

Nhận thức rõ các nguyên tắc của con người, nguồn nhân lực Chính sách của Đức Nhân được thực hiện nghiêm túc pháp luật địa phương cũng như các pháp luật quốc tế nhân quyền và Công ước LHQ về Quyền trẻ em.
Đức Nhân mạnh mẽ từ chối và không cho phép sử dụng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, phân biệt đối xử trong công ty cũng như trong các nhà máy.
Người lao động trong Đức Nhân được khuyến khích tham gia các nghiệp đoàn để bảo vệ quyền và lợi ích của họ.
Các công nhân từ các nhà máy của Đức Nhân không được phép có hơn 200 giờ làm thêm mỗi năm là pháp luật lao động địa phương, quốc gia và bồi thường đầy đủ cho làm việc ngoài giờ.
Đức Nhân cũng cam kết hàng năm tạo ra sự thư giãn cho người lao động sau khi một mùa cao điểm sản xuất bởi tổ chức xây dựng đội ngũ chuyến đi dã ngoại, cho người lao động.
TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG
Việc phá rừng là tiêu cực và tác động xấu đến môi trường. Có tổ chức nhiều hơn và nhiều hơn nữa trên thế giới hợp tác cho các hoạt động để đảm bảo môi trường sống của chúng tôi để được tốt hơn và tốt hơn.
Các nguồn nguyên liệu cho sản xuất Đức Nhân là chủ yếu từ rừng và nếu không có nhận thức về bảo vệ rừng, Đức Nhân sẽ không có kinh doanh lâu dài vào nguồn này.
Với nhận thức như vậy, Đức Nhân cam kết sử dụng gỗ khai thác từ hợp pháp nguồn. Đức Nhân cũng được đầu tư vào một dự án trồng keo ở miền Trung Việt Nam. Bên cạnh đó, Đức Nhân đang làm việc với Mạng lưới Rừng và Thương mại Việt Nam (VNTN) để trở thành thành viên của nó trong những tháng tới.
Ngoài ra, để hạn chế khối lượng gỗ trong sản phẩm của chúng tôi, các mẫu thiết kế từ Đức Nhân vào xu hướng hạn chế sự tham gia của gỗ bằng cách trộn các vật liệu khác như nhựa, đá, nhôm, thép không gỉ, vv ...